MENÜ

Luter do przemyśleń

Und vom Sakrament halten wir, daß wir ihm glauben sollen. Denkt an mich: das ist der Glaube. Wascht einander die Füße: das ist die Liebe ...

WA 46, 283

Publikationen

Opublikowane

Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg

Sonderband_Geburtstag_Bayer (2K)Sonderband:
... der größte Gottesdienst ist die Predigt.
Festgabe der Luther-Akademie für Oswald Bayer zum 80. Geburtstag.

 

Tagungsband_NR12 (2K)Tom 13:
Melanchton - Reformator między autonomią a wspólnotą wiedzy.
Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2016.

 

Tagungsband_NR12 (2K)Tom 12:
Luterańska tożsamość  - Protestanckie stanowiska i perspektywy.
Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2013.

Tagungsband_NR11 (2K)Tom 11:
Wiara i rozum – jak rozsądny jest rozum?
Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2012.

Tagungsband_NR10 (2K)Tom 10:
Paweł i Luter – sprzeczność?
Dokumentacja Zjazdu Wiosennego 2012.

Tagungsband_NR9 (2K)Tom 9:
Jaka wolność? – Reformacja i nowożytność w rozmowie.
Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2011.

Tagungsband_NR8 (2K)Tom 8:
Łaska – prócz tego nic! – Protestanckie stanowiska.
Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2010.

Band7_Jahr2010 (2K)Tom 7:
Luter jako Interpretator Pisma – Reguła Pisma u Lutra i jej znaczenie dla ekumenizmu. Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2009.

Band6_Jahr2009 (2K)Tom 6:
Oskarżona i uznana – Nauka Lutra o Usprawiedliwieniu w kontekście obecnej odpowiedzialności. Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2008.

Band5_Jahr2008 (2K)Tom 5:
Opieka społeczna i długie życie – Interpretacja Lutra czwartego przykazania i jej aktualne znaczenie. Dokumentacja Zjazdu jesiennego 2007.
Zawartość

Band4_Jahr2007 (2K)Tom 4:
Otwartość i identyfikacja Kościoła – Zaproszenie do Sakramentu Ołtarza w pluralistycznym społeczeństwie. Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2006.
Zawartość

Band3_Jahr2006 (2K)Tom 3:
„Tak” dla dziecka - Mandat i odpowiedzialność za chrześcijańską edukację. Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2005.
Zawartość

Band2_Jahr2005 (2K)Tom 2:
Kant, Luter i godność człowieka. Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2004.
Zawartość

Band1_Jahr2004 (2K)Tom 1:
Wyznawać Chrystusa. Dokumentacja Zjazdu Jesiennego 2003.


Akademia Lutra Ratzeburg – Wydawnictwo Martin-Luther-Verlag, Erlangen

LAR_34_Jahr2003 (3K)Tom 34:
Jezus Chrystus – Bóg dla nas, 2003

LAR_33_Jahr2002 (3K)Tom 33:
Modlitwa, 2002

LAR_32_Jahr2001 (3K)Tom 32:
Wiara w Stworzenie – kwestionowana przez bioetykę, 2001

LAR_31_Jahr2000 (4K)Tom 31:
Rozłam i orientacja. Do aktualności teologii Lutra, 2000

LAR_30_Jahr2000 (4K)Tom 30
O religii, 2000

LAR_29_Jahr1999 (4K)Tom 29:
Działanie świata i zbawcze działanie Boga. Deus absconditus – Deus revelatus 1999

LAR_28_Jahr1998 (4K)Tom 28:
Pewność w obliczu śmierci, 1998

LAR_27_Jahr1997 (4K)Tom 27:
Sakrament Chrztu Świętego, 1997

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 26:
Do nauki o Trójcy Świętej w Kościele luterańskim, 1996

LAR_25_Jahr1996 (4K)Tom 25:
Duch Święty. Ekumeniczne i reformatorskie badania, 1996

LAR_24_Jahr1995 (3K)Tom 24:
„Ja jestem Pan, twój Bóg”. Pierwsze Przykazanie w zsekularyzowanych czasach, 1995

LAR_23_Jahr1994 (4K)Tom 23:
Luter i tradycja trynitarna : ekumeniczne i filozoficzne perspektywy, 1994

LAR_22_Jahr1994 (4K)Tom 22:
Misja i wina, moc i bezsilność Kościoła, 1994

LAR_21_Jahr1993 (3K)Tom 21:
Luter i ontologia. Bycie Chrystusa w wierze jako nadrzędna zasada teologii Lutra, 1993

LAR_20_Jahr1993 (4K)Tom 20:
Luter w konflikcie historii, 1993

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 19:
Chrześcijaństwo i odpowiedzialność za świat, 1992

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 18:
Luter jako duszpasterz, 1990

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 17:
Duch Święty w rozumieniu Lutra i luterańskiej teologii, 1990

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 16:
Luter i Przebóstwienie, 1990

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 15:
Antropologia i chrystologia, 1990

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 14:
Sztuka odróżniania, 1990

LAR_13_Jahr1989 (3K)Tom 13:
Luter i Barth, 1989

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 12:
Królestwo Boże i Kościół, 1988

LAR_11_Jahr1988 (3K)Tom 11:
Eschatologia w dogmatyce współczesności, 1988

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 10:
Pismo i egzegeza, 1987

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 9:
Luter jako kaznodzieja, 1986

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 8:
Wolność z prawdy. Dziedzictwo i misja reformacji luterańskiej, 1986

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 7:
Społeczna odpowiedzialność Kościoła ewangelicko-luterańskiego w czasie wyznawania. Paradygmat norweskiej Walki Kościoła, 1984

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 6:
Dojścia do Lutra, 1984

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 5:
Autorytet kościelnego urzędu i budowa synodalnego porozumienia w czasie demokracji, 1983 (na zewnątrz)

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 4:
Prezentacja i granice widzialnej jedności Kościoła, 1982 (na zewnątrz)

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 3:
Udziały luterańskie w Missio Dei, 1982 (na zewnątrz)

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 2:
Luter i pisma wyznaniowe, 1981 (na zewnątrz)

Platzhalter_fehlende_Bände (2K)Tom 1:
Możliwości i granice rewizji tekstu Lutra, 1980, drugie niezmienione wydanie, 1981


Akademia Lutra Sondershausen

„Uczyńcie Ziemię wam poddaną”

Sens i problematyka słowa biblijnego,
opublikowane w: Teksty VELKD nr 60/1995
(Wykłady Zjazdu Akademii Lutra Sondershausen 1993 w Güstrow)

Studia teologiczne w Rostock, Wydawnictwo Lit Münster:

Tom 10:
Kościół – Urząd – Sakrament Ołtarza, wydane przez Udo Kerna (wykłady Zjazdu, 2002)

Tom 9:
Dorothea Ott, Martin Seils: Akademia Lutra Sondershausen. Dokumentacja, 2003

Tom 7:
Gospodarka I etyka w teologicznej perspektywie, wydane przez Udo Kerna, 2002 (wykłady Zjazdu, 1999)

Tom 5:Rozumienie Prawa u Żydów, Chrześcijan i w Islamie, wydane przez Udo Kerna, 2000


Praca nad historią i teologią luteranizmu, ciąg dalszy
Wydawnictwo Lutherisches Verlaghaus, Hanower

Pomiędzy 1981 a 1994 wydano dziesięć tomów. Te zostały wydane na użytek zewnętrzny lub zostały przejęte przez autorów.

Poza tą serią są dostępne tomy starej serii „Praca nad historią i teologią luteranizmu”, wydane przez Wilhelma Maurera, Karla Heinricha Rengstorfa und Ernsta Sommerlatha, które ukazały się w latach 1959-1966.

Na życzenie mogą zostać wydane wszystkie 26 tomów Akademii Lutra Ratzeburg.


„Kościół w szkole Lutra”
Pamiątkowe pismo dla D. Joachima Heubacha, 1995, wydane przez Bengta Hägglunda i Gerharda Müllera, Wydawnictwo Martin-Luther-Verlag, Erlangen