MENÜ

Luter do przemyśleń

Nun, warum läßt Gott solches seinen Liebsten widerfahren? Freilich nicht ohne Ursache, und geschieht ja nicht aus Zorn oder Ungnade, sondern ...

WA 17/2, 22

Nagroda promocyjna za badania nad Lutrem 2020 Akademii Lutra dla studentów

Akademia Lutra przyznaje nagrodę w celu promowania młodych naukowców w dziedzinie systematycznej teologii i kościelnej historii prawnej.

Nagrody zostaną przyznane po decyzji jury, które dotyczy teologii Lutra lub Melanchtona i/ lub jej skutków. Możliwe jest przedłożenie wybitnych prac seminaryjnych napisanych w ramach kursu, a także prac napisanych specjalnie na tę nagrodę.

Dokumentami do przesłania są

1. odpowiednia praca, w przypadku pracy semestralnej ze sprawozdaniem nauczyciela akademickiego,

2. tabelaryczny życiorys,

3. podsumowanie pracy na maksymalnie dwóch stronach.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do Akademii Lutra do dra Rainera Rauscha na adres Dr.Rainer.Rausch@Luther-Akademie.de.


Termin składania prac upływa 15 maja 2020 r.


Nagroda pieniężna za pierwszą nagrodę wynosi 400,00 €.

Kolejne nagrody pieniężne mogą zostać przyznane.


Nagrodzone prace zostaną opublikowane.