MENÜ

Luter do przemyśleń

Zuvor gab Gott Himmel und Erden zum Pfand für das erste Gebot Ich bin der Herr, dein Gott: sind die Wort zu schwach, so schaue Himmel und Erden an ...

WA 46, 523

Luther-Akademie

Zadania

Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg ma następujące zadania:

 • kultywowanie nauki i życia duchowego w tradycji luterańskiego rozumienia wiary i świata w kontekście odpowiedzialności ekumenicznej,
 • udział w naukowym badaniu reformacji luterańskiej,
 • aktywna konfrontacja z aktualnymi prądami duchowymi,
 • dialog o określeniu wartości społecznych, ludzkich i religijnych,
 • kultywowanie duchowości luterańskiej podczas nabożeństwa  i w życiu wspólnotowym,
 • współpraca z teologami skandynawskimi i innymi uczonymi na całym świecie.

Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg kieruje się do:

 • wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Akademii Lutra,
 • ekspertów w teologii i innych dziedzinach wiedzy,
 • studentów teologii i innych kierunków,
 • osób odpowiedzialnych za Kościół i inne obszary życia publicznego.

Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg organizuje:

 • coroczne warsztaty na kluczowe tematy teologiczne, kościelne, społeczne i akademickie,
 • specjalistyczne konferencje poświęcone problemom Kościoła, teologii i społeczeństwa oraz pokrewnym obszarom wiedzy,
 • seminaria dla studentów teologii, wikariuszy i pastorów w pierwszych latach urzędowania.

Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg wspiera:

 • spotkania i kontakty luteran i chrześcijan z innych kościołów,
 • stosunki z ogólnoświatowym luteranizmem, szczególnie w  kościołach skandynawskich,
 • międzynarodową wymianę naukowców i studentów.

Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg publikuje:

 • eseje naukowe z cyklu Praca nad historią i teologią luteranizmu, Nowe dzieje,
 • prezentacje i wyniki jej zjazdów w cyklu Publikacje Akademii Lutra Sondershausen-Ratzeburg.

Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg pomaga:

 • publikacjom prac naukowych z zakresu jej działania.