MENÜ

Luter do przemyśleń

Sein Wort und Befehl gehen vor, darnach soll ich auch tun, wasI Vater, Mutter, Fürsten und Herren haben wollen. Aber ich soll nicht ...

WA 37, 255

Luther-Akademie

Historia

Praca badawcza – Spotkanie – Duchowość

Jesienią 2003 roku połączyły się Towarzystwa Akademia Lutra w Sondershausen e.V. (Turyngia) i Akademia Lutra w Ratzeburg e.V. (Szlezwik-Holsztyn) w Akademię Lutra Sondershausen-Ratzeburg e.V. z siedzibą w mieście Ratzeburg.

Akademia Lutra Sondershausen miała swoje korzenie w apologetycznej pracy lat 20-stych XX wieku i została założona w 1932 roku.

Akademia Lutra Ratzeburg powstała na posiedzeniach teologów niemiecko-skandynawskich i została założona w 1975 roku.

Obie Akademie były zorientowane kościelno-teologicznie na Reformację tradycji luterańskiej, dla obu kontakt z kościołami i teologami skandynawskimi był istotnym punktem pracy, obie Akademie widziały swoją działalność w kontekście odpowiedzialności ekumenicznej.


Stowarzyszenie

Działalność obu Akademii Lutra jest dziś wspierana przez stowarzyszenie Luter-Akademia Sondershausen-Ratzeburg e.V. z siedzibą w Ratzeburg. Liczy ono ok. 240 członków.

Organami stowarzyszenia są obok walnego zgromadzenia komitetu wykonawczego i kuratorium: funkcję przewodniczącego obejmuje Prezes, reprezentowany przez Wiceprezesa. Przewodniczący Kuratorium jest jednocześnie kierownikiem naukowym Akademii.

Działalność jest finansowana z opłat członkowskich, innych darowizn pochodzących od kościołów i parafii oraz datków i dotacji z Fundacji Akademii Lutra w Ratzeburg (Luther-Akademie-Ratzeburg-Stiftung). Stowarzyszenie jest uznawane za organizację non-profit.

Członkiem może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać i promować cele Akademii Lutra Sondershausen-Ratzeburg. Minimalna opłata członkowska wynosi obecnie 45 € - (studenci 12 €) rocznie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, możecie pobrać artykuły z Akademii Lutra jako plik PDF w naszym obszarze pobierania.