MENÜ

Luter do przemyśleń

So steht nun Gottes Dienst darin, daß du Gott erkennest, ehrest, liebest aus ganzem Herzen, alle deine Treu und Zuversicht auf ihn setzest ...

WA 10/1 1, 675

Luther-Akademie

Historia

Praca badawcza – Spotkanie – Duchowość

Jesienią 2003 roku połączyły się Towarzystwa Akademia Lutra w Sondershausen e.V. (Turyngia) i Akademia Lutra w Ratzeburg e.V. (Szlezwik-Holsztyn) w Akademię Lutra Sondershausen-Ratzeburg e.V. z siedzibą w mieście Ratzeburg.

Akademia Lutra Sondershausen miała swoje korzenie w apologetycznej pracy lat 20-stych XX wieku i została założona w 1932 roku.

Akademia Lutra Ratzeburg powstała na posiedzeniach teologów niemiecko-skandynawskich i została założona w 1975 roku.

Obie Akademie były zorientowane kościelno-teologicznie na Reformację tradycji luterańskiej, dla obu kontakt z kościołami i teologami skandynawskimi był istotnym punktem pracy, obie Akademie widziały swoją działalność w kontekście odpowiedzialności ekumenicznej.


Stowarzyszenie

Działalność obu Akademii Lutra jest dziś wspierana przez stowarzyszenie Luter-Akademia Sondershausen-Ratzeburg e.V. z siedzibą w Ratzeburg. Liczy ono ok. 240 członków.

Organami stowarzyszenia są obok walnego zgromadzenia komitetu wykonawczego i kuratorium: funkcję przewodniczącego obejmuje Prezes, reprezentowany przez Wiceprezesa. Przewodniczący Kuratorium jest jednocześnie kierownikiem naukowym Akademii.

Działalność jest finansowana z opłat członkowskich, innych darowizn pochodzących od kościołów i parafii oraz datków i dotacji z Fundacji Akademii Lutra w Ratzeburg (Luther-Akademie-Ratzeburg-Stiftung). Stowarzyszenie jest uznawane za organizację non-profit.

Członkiem może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać i promować cele Akademii Lutra Sondershausen-Ratzeburg. Minimalna opłata członkowska wynosi obecnie 45 € - (studenci 12 €) rocznie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, możecie pobrać artykuły z Akademii Lutra jako plik PDF w naszym obszarze pobierania.